Jézust követem! – 2022

Jézust követem! – 2022

Urunk 2022-ben is megadta azt az örömöt a kárpátaljai magyar baptista misszióban, hogy lássuk: a Fiú áldozata megszabadít, a Lélek munkája megelevenít, az Atya szeretete megment. Az ő kegyelmének gyümölcse, hogy hat testvérünk a régi életével szakítva, az Úr Jézus követésére szánta rá magát.

A beregszászi és a zápszonyi gyülekezet közösen szervezett, gyülekezeti hetén megtartott bemerítési istentiszteletre, az Esztergomi Béke Baptista Gyülekezet imaházában került sor 2022. június 9-én. Esztergomi testvéreink vállalták, hogy előkészítenek minden szükségeset erre az alkalomra, amit hálásan köszönünk itt is.

Az ünnepi istentiszteleten Nagy-Kasza Dániel, a gyülekezetek lelkipásztora hirdette Isten igéjét és a személyes hit megvallására, az Úr Jézusban való bizalomra bátorította a gyülekezetet. László Sándor, a Második Esély Misszió gyülekezetének vezetője a dicsőítésben vezetett minket, ezután Kozmeda Kira (15) Asztélyból, Matko Ludmilla (55) Beregszászról Szentléleki Valika (55), Tóth Brigi (30), Tóth Lívia (45) és Nagy-Kasza Bence (16) Zápszonyból mondta el bizonyságtételét a gyülekezet előtt.

Ezt követően az Úr Jézus parancsát követve László Sándor és Nagy-Kasza Dániel bemerítette a hitvalló testvéreinket. A gyülekezet örömmel és hálával kért áldást Istentől további életükre és könyörögtünk azért, hogy Isten és az ő családjának örömére sok gyümölcsöt teremjen majd életük.