Vendégségben Guton

Vendégségben Guton

A guti baptista gyülekezetetben szolgált a Második Esély Misszió. A testvéri meghívásnak eleget téve, 2021. június első vasárnapján került sor a látogatásra.
Az imaórai buzdítást Háger Krisztián végezte a Lk 18:1-8. bibliaversek alapján. Bátorította a gyülekezetet a kitartó és buzgó imára mert, ha egy istentelen bíró is képes megtenni azt, amit kérnek tőle, hogyne tenné meg, hallgatná meg a mennyei Atya az ő gyermekei hangját.

Miután a gyülekezet az Úr elé vitte imában a könyörgéseit és kéréseit, Kristofóri László tett bizonyságot arról, hogyan nevelte az Úr alázatra, hitre és bizalomra az elmúlt években. Rá kellett jöjjön, hogy Istennek mindig jobb válaszai vannak még a kilátástalannak látszó helyzetekben is, mint amit az ember kitalálhat. A gyülekezet megilletődve hallgatta a személyes történeteket. Az erőteljes beszámolóból Isten mérhetetlen jóindulata és emberszeretete mutatkozott meg, hogy a rossz döntéseinken keresztül is nevel minket és kész a bajból megszabadítani népét, hogy az ne szégyenüljön meg.

A bizonyságtétel után Nagy-Kasza Dániel hirdette Isten Igéjét az 1Jn 3:1-9 igeversek alapján.

Az istentiszteleten sor került Tóth Sándor és Nikoletta ötödik gyermekének, Sándornak a bemutatására is. A gyülekezetet a hálaadásban és az áldáskérésben László Sándor és Nagy-Kasza Dániel vezette.

A testvéri találkozást egy ízletes közös ebéddel zárhattuk.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy sok lelki áldásban lehetett része ezen a napon a két gyülekezetnek!