Hálaadó vacsora

Hálaadó vacsora

Gyülekezetünkben, a beregszászi Második Esély Misszióban igyekszünk arra, hogy minden ősszel, “zárt” körben, csak a gyülekezeti tagok, áttekintsük a mögöttünk álló utat, mérlegeljünk, értékeljünk és hálát adjunk.
Újra felismerhettük Istenünk hűségét és kedvességét, hiszen ebben az évben is megajándékozott minket két új taggal, ráadásul új barátokkal is, akik nemrég kapcsolódtak be a gyülekezeti életbe. Elhatároztuk, hogy ezentúl kétévente megerősítjük a gyülekezethez tartozásunk szándékát. Isten kegyelme kirendelte a szükséges segítséget az építkezés elkezdéséhez is. Az alapítvány is újra sikeres volt pályázat-írásban és az elszámolásban. A nagymuzsalyi házi közösség heti rendszerességgel zajlik, péntekenként pedig igehirdető műhely van a gyülekezetben, általában 5-8 fő részvételével. Minden második kedden női bibliaóra van a gyülekezetben, és reményteljesen tervezhetünk a jövővel kapcsolatban is.
Mindeddig tehát megsegített minket az Úr, és amikor erre gondolunk, akkor megtelik a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással (126. Zsoltár 2.)