10 éves a Második Esély Misszió

10 éves a Második Esély Misszió

Isten kegyelméről, vezetéséről, védelméről és szabadításáról emlékeztünk meg a beregszászi gyülekezettel egy hálaadó vacsora keretén belül. 

Nagy-Kasza Dániel, a gyülekezet lelkipásztora, a 124. Zsoltár alapján emlékeztetett arra, hogy a tíz évvel ezelőtt indult gyülekezet életében “ha nem lett volna velünk az Úr…”, akkor másképpen alakultak volna az események. Amiket közösen átéltünk, azokból tanulnunk kell, nem elfelejtenünk, mert a következő nemzedéknek is tudnia kell, milyen munkát végzett az Úr értünk és közöttünk.

Az igei gondolatok után Szkáza Éva, a gyülekezet pénztárosa számolt be arról, hogy milyen áldásokat élt át személyesen is, amikor a Lélekre hal-lgatva adakozott, valamint rámutatott arra, hogy a gyülekezet adakozása az évek során hogyan erősödött.

Ezután Háger Krisztián, a gyülekezet alapítványának évek alatt végzett szolgálatáról, prog-ramjairól beszélt. Pénzügyi beszámolójában a gyülekezet láthatta, hogy az imaház építésére küldött testvéri segítség, anyagi támogatás mindig a megfelelő pillanatban érkezett, ezért eddig sosem kellett megállnia a munkáknak
pénzügyi hiányok miatt. Eközben megemlékeztünk és hálát adtunk azokért a magánszemélyekért és gyülekezetekért, akik sokszor ismeretlenül is, de támogatják szolgálatunkat és segítik az Úr ügyének előrehaladását Kárpátalján. 

A beszámolók után meghallgattuk a gyülekezethez újonnan csatlakozott testvérek bizonyságtételét és áldást kértünk az életükre, valamint a jövőbeli gyülekezeti szolgálataikra. Az új tagok csatlakozásával a gyülekezet létszáma 17 főre növekedett. 

Befejezésként a gyülekezet a következő időszakra is bizalmat szavazott a vezetőinek, így megerősítette Nagy-Kasza Dánielt a lelkipásztori, László Sándor a gyülekezet vezetői és Háger Krisztián a gyülekezet titkári szolgálatában.

Imádkozunk azért, hogy a kegyelem Istene továbbra is erősítsen meg minket a jó cselekvésére, hogy sokak üdvösségére váljék gyülekezetünk minden fáradozása!